SONTEK

sontek logo Vývoj a výroba zariadení jednotného času. Sídlo spoločnosti FB
Všetky hodinu sa nastavujú automaticky z rôznych zdrojov (GPS, DCF, NTP-LAN, DHF..)
1234 ... 6
Názov:

Ústredňa D201RQ/MP3

Ústredňa presného času D201RQ/MP3 nazývaná aj "elektronický školník" slúži predovšetkým ako hudobné školské zvonenie cez rozhlas, automatické vyhlasovanie oznamov a reklám automatickým spustením určenej MP3 nahrávky z pamäťovej SD karty. Súčasťou je aj riešenie zapínania rozhlasu.  Je určená pre školy, výrobné podniky, obchodné domy, kostoly (odbíjanie, zvony), športové haly a štadióny, kúpaliská a pod.
Produktové číslo: 10010000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D201RQ/STD

Ústredňa presného času D201RQ/STD (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných analogových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času. Počas výpadku napájania analógové hodiny stoja, po obnovení napájania dokrokujú na správny čas.
Produktové číslo: 10020000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D201RQ/UPS

Ústredňa presného času D201RQ/UPS (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, vo výrobných podnikoch, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, úradoch a pod. Je plne zálohovaná a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.

Produktové číslo: 10030000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D201RQ/MAX

Ústredňa presného času D201RQ/MAX (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v rozsiahlych systémoch jednotného času na staniciach, vo výrobných podnikoch, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, úradoch a pod. Je plne zálohovaná, a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.

Produktové číslo: 10040000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D201PQ/STD

D201PQ/STD - nástenná ústredňa presného času (hlavné hodiny) slúži predovšetkým na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, v kanceláriách, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, výrobných prevádzkach a pod.
Produktové číslo: 10050000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D201PQ/UPS

  • D201PQ/UPS - zálohovaná nástenná ústredňa presného času (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, v kanceláriách, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, výrobných prevádzkach a pod. Je plne zálohovaná a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.
Produktové číslo: 10060000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D201PQ/MAX

D201PQ/MAX - nástenná ústredňa presného času (hlavné hodiny) slúži na riadenie väčšieho počtu podružných ručičkových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, v kanceláriách, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, podnikoch, výrobných prevádzkach a pod. Je plne zálohovaná, a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.
Produktové číslo: 10070000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D204SQ

D204SQ - malá ústredňa presného času (hlavné hodiny) na riadenie spínania, prípadne aj podružných hodín. Má vstup GPS a COM232.  Používa sa na spínanie zvonenia v školách a riadenie podružných analógových hodín v školách, úradoch, staničných budovách a pod.
Produktové číslo: 10080000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D204PQ

D204PQ - malá ústredňa presného času (hlavné hodiny) na riadenie spínania, prípadne aj podružných hodín. Má vstup GPS a COM232.  Používa sa na spínanie zvonenia v školách (vrátane zvončekov na 75VAC) a riadenie podružných analógových hodín v školách, úradoch, staničných budovách a pod.
Produktové číslo: 10090000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Ústredňa D304

D304 - mini ústredňa presného času (hlavné hodiny) vrátane prijímača GPS. Nemá displej a ovláda sa infra ovládačom na základe zvukových signálovPoužíva sa na riadenie exteriérových podružných analógových hodín na námestiach, fasádach budov a pod.
Produktové číslo: 10100000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Hodiny D202H/057/4

Jednostranné interiérové digitálne hodiny so zobrazením vo formáte HH:MM s výškou číslic 57mm. V prevedení "H" (202H) sú určené najmä do systémov jednotného času ako inteligentné podružné hodiny.
Produktové číslo: 11010000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
Názov:

Hodiny D202P/057/4

Jednostranné interiérové digitálne hodiny so zobrazením vo formáte HH:MM s výškou číslic 57mm. V prevedení "P" (202P) sú určené najmä na autonómnu prevádzku alebo do malých systémov jednotného času bez centrálnej časovej ústredne. Majú aj rozsiahlu ponuku merania teploty a vlhkosti.
Produktové číslo: 11020000
Cena [bez DPH]: Cena na vyžiadanie
1234 ... 6