PRE OBECNÉ ÚRADY

Odčítavanie času do začiatku nového roka na námestí, či informovanie pomocou bežiacich textov.
Alebo oboje súčasne?

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie