SONTEK

sontek logo Vývoj a výroba zariadení jednotného času. Sídlo spoločnosti FB


História firmy


Firma SONTEK vznikla v roku 1990 v prenajatých priestoroch. Od počiatku sme sa zaoberali vývojom v oblasti elektronických systémov riadených mikropočítačmi. V roku 1992 sa firma presťahovala do vlastných priestorov v ktorých sídli dodnes (viď obr.).

Hlavnou náplňou výrobných aktivít firmy je výroba komponentov pre systémy jednotného času. Vývojom a výrobou komponentov pre jednotný čas sa zaoberáme od roku 1990. Za tento čas bolo vyvinuté niekoľko generácií časových ústrední, systém pre distribúciu časovej informácie v rozľahlých objektoch, elektronické podružné hodiny rôznych veľkostí a prevedení. Postupne sa dopĺňala ponuka firmy o ústredne s odbíjaním pomocou elektronickej zvukovej pamäte a v roku 1998 sme ponuku rozšírili aj o riadenie vežových hodín. Všetky generácie ústrední mali možnosť pripojenia prijímača časových značiek DCF-77. Okrem univerzálnych komponentov pre jednotný čas sme realizovali aj niekoľko špeciálnych časových zariadení. Jedná sa o tabule pre športové podujatia, tabule pre požiarnikov, meranie a zobrazovanie havárijných časov v elektrárni MOCHOVCE, centrálny " prestávkový čas" pre hokejové šatne, atď.Od roku 1999 je ponuka doplnená o družicový prijímač GPS.

Naša ponuka by nebola kompletná bez podružných ručičkových hodín.Preto sme sa od roku 1998 začali zaoberať dovozom podružných ručičkových hodín.V prevažnej miere sa zaoberáme dovozom hodín MOBA Time. Tieto hodiny majú veľmi prijateľnú cenu a zároveň sú zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti.

V súčasnosti sa venujeme rozširovaniu ponuky systémov pre jednotný čas, dokončili sme vývoj číselného displeja pre zobrazenie ceny pohonných hmôt pre čerpacie stanice, ..
Za existenciu firmy sme dodávali aj pre odberateľov zvučných mien ako: Riadenie letovej prevádzky Slovenskej republiky, Slovenský rozhlas, Divadlo A. BAGARA v Nitre, Obchodný dom TESCO, Jadrová elektráreň J.Bohunice, Jadrová elektráreň Mochovce, Slovenský plynárenský priemysel, Úrad vlády SR, FUN Rádio, VUB, Slovakofarma Hlohovec ..

Ak potrebujete niečo z oblasti merania času s dôverou sa môžete obrátiť na našu firmu.Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.